Śpiewnik kościelny [wyd. XLI]

Posiadana przez nas wiedza na temat śpiewnika:

Autor: ks. Jan Kazimierz Siedlecki
Wydano: 2015
Ilość stron: 1422
Źródło: Redakcja otrzymała egzemplarze śpiewnika dzięki uprzejmości Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.
Numer Tytuł Opis
625 Spojrzyj z nieba wysokiego
605 Jak miłe przybytki
102 Boże, w dobroci
621 Przystąpię do ołtarza Bożego
608 Kto się w opiekę
309 Bóg nad swym ludem
110 Pokładam w Panu ufność mą
241 Jam jest chlebem żywym
234 Chwal, Syjonie, Zbawiciela Lauda Sion Salvatorem
400 Witaj Święta i poczęta
692 Gdzie miłość wzajemna i dobroć
593 Bóg kiedyś stał się jednym z nas
632 Wszystko Tobie oddać pragnę
700 Przygotuję Ci serce, o Chryste
239 Ja wiem, w Kogo ja wierzę
595 Cały świat niech śpiewa tę pieśń Terre entière chante ta joie
303 Twemu Sercu cześć składamy
610 Niech żyje Jezus
242 Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
265 Panie, pragnienia ludzkich serc
275 To Ty, o Panie, Chlebie nasz
289 Kiedyś, o Jezu, chodził
628 Ty, wszechmocny Panie
250 Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
262 Pan wieczernik przygotował
702 Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
597 Chwalcie Pana wszyscy
619 Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
596 Chrystus, Chrystus, to nadzieja
586 Błogosław, Panie, nas
356 Matko niebieskiego Pana
327 Ciebie na wieki wychwalać będziemy
701 Chrystus Pan karmi nas
233 Bądźże pozdrowiona
271 Przyjdźcie do mnie wszyscy
779 k Uwielbiaj, duszo moja Magnificat
326 Chwalcie łąki umajone
406 Zdrowaś, Maryja
357 Matko Pocieszenia
344 Królowej Anielskiej śpiewajmy
635 Boże, coś Polskę
638 My chcemy Boga Nous voulons Dieu, Vierge Marie
329 Cześć Maryi, cześć i chwała
334 Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie
117 Zmiłuj się, Boże
111 Przepuść, Panie, przepuść Parce Domine
592 Boże, zmiłuj się nad nami
614 Panie, umocnij wiarę naszą
634 Złącz, Panie, miłujących Cię Vous qui sur la terre habitez
375 Panie, w ofierze
690 Na stopniach Twego
599 Czego chcesz od nas, Panie
704 O Boże, dzięki Ci składamy
612 O Panie, Tyś moim Pasterzem
594 Być bliżej Ciebie chcę
224 Ludu kapłański
812 Szczęśliwi ludzie szukający Boga
615 Pan, mój Wódz i Pasterz mój
609 Niechaj z nami będzie Pan
248 Jezusowi cześć i chwała
382 Pomnij Mario, Matko miła Modlitwa św. Bernarda
576 Błogosławione serca, które płoną
611 Ojcze z niebios
688 Z rąk kapłańskich Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
260 Oto święte Ciało Pana
243 Jezu drogi, Tyś miłością
760 Bóg jest miłością
290 Kochajmy Pana
338 Gwiazdo zaranna
328 Cześć Ci i chwała Die betende Gemeinde
384 Pozdrowiona bądź, Królowo
322 Błogosławiona jesteś, Maryjo
354 Matko, Królowo, wspierać chciej w niedoli
402 Z dawna Polski Tyś Królową
617 Pod Twą obronę
688 Boże, lud Twój
623 Rodziną Bożą jesteśmy
104 Do Ciebie, Panie
264 Panie, dobry jak chleb
602 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
394 Weź w swą opiekę
604 Głoś imię Pana Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
313 Jezu, Królu najwdzięczniejszy Jesu, Rex admirabilis
324 Bogurodzica
341 Jasnogórska można Pani
298 Gwiazdo śliczna, wspaniała
337 Gwiazdo śliczna, wspaniała
345 Królowo ziem polskich
396 Witaj, Jutrzenko
340 Jak szczęśliwa Polska cała
368 O Maryjo, moja radość
781 g Jerozolimo, chwal Pana
349 a Maryjo, Królowo Polski
349 b Maryjo, Królowo Polski
349 c Maryjo, Królowo Polski
349 d Maryjo, Królowo Polski
333 Do Twej dążym kaplicy Geleite durch die Welle
372 O Matko miłościwa
581 Chryste, wszechświata Stwórco
598 Cóż Ci, Jezu, damy
342 Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
311 Chrystus Wodzem, Chrystus Królem
258 O święta Uczto, tu swoim Ciałem
267 Pomiędzy lud swój idzie sam
585 Będę Cię wielbił, mój Panie
475 Zwiastun wschodzącego Słońca
633 Za rękę weź mnie, Panie
688 Witaj, Chrystusowe Ciało Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój
627 Ty, Boże, wszystko wiesz
616 Pan nie opuszcza nigdy
294 Nie opuszczaj nas, (...) Jezu
588 Ciebie całą duszą pragnę
235 Chwalmy niewysłowiony Sakrament uwielbiony
601 Dzięki, o Panie
321 Błękitne rozwińmy sztandary
331 Do Ciebie, Matko, szafarko łask
698 Stwórca chleba, Stwórca wina
636 Ciebie, Boga, wysławiamy Te Deum laudamus
637 Ciebie, Boże, chwalimy
511 O, jak są wielkie dary Twoje
578 Dziś radośnie wysławiamy
112 Serce me do Ciebie wznoszę
295 Nieskończona, najśliczniejsza
245 Jezu, miłości Twej
244 Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
283 Zbliżam się w pokorze Adoro te devote
579 O patronko święta, w niebie
691 Z pokorą upadamy w proch przed Tobą, Boże
618 Pójdź do Jezusa
590 Boże mocny, Boże cudów
696 Przyjmij Ojcze, Hostię białą
583 Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności
587 Boże, dlatego dałeś nam życie
689 Co nam nakazuje nasza wiara
222 Idźcie na cały świat
622 Radośnie Panu hymn śpiewajmy
232 Bądź pochwalon na wieki
779 s Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie Laudate Dominum
296 O niewysłowione szczęście
278 Upadnij na kolana
298 Pobłogosław, Jezu drogi
291 Najświętsze Serce Boże
339 Idźmy, tulmy się, jak dziatki
240 Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie Hymn brewiarzowy
282 Witam Cię, witam
369 O Maryjo, przyjm w ofierze
348 Maryjo, ja Twe dziecię
377 Pełna świętości i pobożności O sanctissima
387 Przy obchodzie Narodzenia Twego
24 Oto Panna pocznie i porodzi Syna
737 Salve Regina, Mater misericordiae
358 Matko Pomocy Nieustajacej
621 Przykazanie nowe daję wam
159 A myśmy się chlubić powinni
131 Krzyżu święty, nade wszystko Crux fidelis
148 W krzyżu cierpienie
129 Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
141 Panie, Ty widzisz
162 Wielbimy Krzyż Twój, Panie
133 Ludu, mój ludu Popule meus
128 Króla wznoszą się znamiona Vexilla Regis
779 h Alleluja, zbawienie, chwała i moc
758 Adoramus Te, Christe
122 Dobranoc, Głowo święta
146 Stała Matka Boleściwa Stabat Mater dolorosa
246 Jezu, w Hostii utajony
355 Matko Najświętsza
521 Witaj, Kostko Stanisławie
519 Aniele ziemski bez winy
520 Jasna Jutrzenko kraju północnego
269 Pójdźcie błogosławić Pana
779 i Chwalcie, o dziatki Laudate pueri
584 Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy
315 Króluj nam, Chryste
273 Skosztujcie i zobaczcie
779 z Szczęśliwy i nie zna kaźni Beatus vir
268 Pozdrawiamy Cię, uwielbiamy Cię
97 Bliskie jest Królestwo Boże
526 Dziś tryumf w niebie Quis novus
533 Witaj, ojcze ukochany, co serafów zdobisz chór
215 Duchu Najświętszy
279 W Sakramencie utajony
527 Ojcze ubogich i sierot patronie
199 Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
320 Anielskie Twe wejrzenie
325 Chcę, Maryjo, służyć Tobie
418 Książe niebieski, święty Michale Do św. Michała Archanioła (29 września)
251 Kłaniam się Tobie
247 Jezusa ukrytego
532 Święta Tereso, córko Karmelu
422 Aniele, Stróżu duszy Do św. Anioła Stróża
424 O mój ty aniele złoty
421 Aniele, Duchu wspaniały
277 U drzwi Twoich stoję, Panie
425 Poślij, o Panie, swego Anioła Do św. Aniołów Stróżów
589 Boże, kocham Cię
403 Zawitaj, Królowo Różańca świętego
404 Zawitaj, Matko Różańca świętego
783 Zebrani przed Twoim ołtarzem
401 Z dalekiej Fatimy
387 Przy obchodzie Różańca świętego
805 j Witaj, Królowo, Matko miłosierdza Salve Regina
535 Na ziemi polskiej, bujnej w świętych plony
600 Do Ciebie wznoszę serce me
100 Boże litościwy, zmiłuj się nade mną
284 Zróbcie Mu miejsce
543 Sławimy pieśnią twój triumf, Łukaszu Hymn brewiarzowy
274 Sławcie usta Ciało Pana Pange lingua
160 Sław, języku, tajemnicę Pange lingua gloriosi
392 Święta Panno, Tyś nad wszystkie
545 Przezacna Perło w niebieskiej koronie Inclytum regni
106 Nawróć się, ludu, w pokorze
606 Jezu, Ty każesz weselić się
805 g Miłuję Pana, albowiem usłyszał
227 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
672 Com przyrzekł Bogu
748 Te Deum laudamus
552 Tadeuszu, nasz Patronie
551 Obu was, Apostołowie Hymn brewiarzowy
573 Chwała wam, Apostołowie Hymn brewiarzowy
238 Idzie, idzie Bóg prawdziwy
553 Bądź uwielbion w świętych Twoich
554 Racz być, Chryste, przebłagany Placare
188 Otrzyjcie już łzy, płaczący
198 Zwycięzca śmierci
650 Racz wiekuiste dać odpoczywanie
647 Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały
184 Nie zna śmierci Pan żywota
652 U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam
805 f Ja jestem zmartwychwstanie i życie
779 r Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
645 Jam gościem na tym świecie Ich bin ein Gast auf Erden
644 Dobry Jezu, a nasz Panie
654 Wieczny odpoczynek
649 Panie, daj zmarłym wieczne spoczywanie
653 W gniewu dzień Dies irae
116 Z głębi mojego serca głos wydany De profundis
648 Na Twoje słowo, Panie Jezu Chryste
237 Duszo Chrystusowa Anima Christi
676 Przez chrztu świętego wielki dar
96 Bądź mi litościw, Boże nieskończony Miserere mei Deus
655 Witaj, Królowo nieba Salve Regina
197 Zmartwychpowstał Pan prawdziwie
261 Pan Jezus już się zbliża
352 Maryjo, przyjmij dzięki
316 Na Twojej, Chryste, świętej skroni
317 Narodów Zbawco, Chryste Królu
318 O Chryste Królu, Władco świata
312 Idziesz przez wieki
779 d Rzekł Pan do Pana mego Dixit Dominus
639 Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych Rota
107 O Boże mój, o Zbawicielu mój
305 Z tej biednej ziemi
776 Wielbić Pana chcę Bless the Lord
7 Przybądź, Panie, bo czekamy
4 Oto Pan przybywa, prostujcie drogi swego życia
13 Boże wieczny, Boże żywy
64 Raduj się, ziemio
16 Głos wdzięczny z nieba wychodzi
3 Oto Pan Bóg przyjdzie Ecce Dominus veniet
22 Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry
19 Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
9 Stwórco gwiaździstych przestworzy Hymn brewiarzowy
20 Matko Odkupiciela Alma Redemptoris Mater
27 Spuśćcie nam na ziemskie niwy
6 Pan jest blisko, już przychodzi
10 W tym świętym czasie oczekiwania Hymn brewiarzowy
12 Archanioł Boży, Gabryjel
15 Czekam na Ciebie, Jezu mój mały
17 Grzechem Adama ludzie uwikłani
18 Gwiazdo morza głębokiego Ave maris stella
21 Mądrości, która z Bożych ust wypływasz O Sapientia
23 Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry Rorate caeli
25 Po upadku człowieka grzesznego
29 Zdrowaś bądź, Maryja Ave o Maria
707 Rorate caeli
2 Niech się radują niebiosa i ziemia
28 Stworzycielu gwiazd świecących Creator alme siderum
346 Maryjo, bez grzechu poczęta, za nami wstawiaj się
385 Przeczysta Dziewico
673 Niech chwała Maryi
364 O, której berła
359 Matko potężna
365 O Maryjo, bez grzechu poczęta
374 O Serce Maryi, niepokalane
366 O Maryjo, Kwiecie biały
391 Święta Maryjo, biała Lilijo
643 Boże, Sędzio sprawiedliwy
646 Jezu, w Ogrojcu mdlejący
118 Zmiłuj się, Stwórco
805 d Dziś moją duszę
390 Serdeczna Matko
732 Ave Maria
73 Wśród nocnej ciszy
37 Bóg się rodzi, moc truchleje
75 Z nieba wysokiego
48 Gdy się Chrystus rodzi
62 Przybieżeli do Betlejem
36 Anioł pasterzom mówił Angelus pastoribus
33 Ach, witajże, pożądana
58 Pan z nieba i z łona
54 Niepojęte dary dla nas daje
68 Tryumfy Króla niebieskiego
63 Przystąpmy do szopy
40 Cicha noc, święta noc
60 Pójdźmy wszyscy do stajenki
69 W żłobie leży
47 Dzisiaj w Betlejem
38 Bóg się z Panny narodził
70 Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie
74 Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
709 Adeste fideles
50 Mizerna, cicha, stajenka licha
49 Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
19 D Nie było miejsca dla Ciebie
55 O gwiazdo betlejemska
42 Do Betlejemu pełni radości
17 D Narodził się Jezus Chrystus
31 A wczora z wieczora
13 D Lulajże, Jezuniu
14 D Mesyasz przyszedł
8 D Hej, w dzień narodzenia
41 Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
80 Rodzino święta, opieki Twej trzeba
7 D Gdy śliczna Panna
44 Dzieciątko się narodziło Puer natus in Betlehem
82 Nowy rok bieży
217 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź Veni Creator Spiritus
722 Veni Creator Spiritus
61 Przybądźcie tu z wiarą Adeste fideles
65 Rozkwitnęła się lilija
32 Ach, ubogi żłobie
310 Chrystus Pan, wczoraj i dziś
34 Anieli w niebie śpiewają
43 Do szopy, hej pasterze
10 D Jezus malusieńki
86 Mędrcy świata, monarchowie
85 Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie
84 Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
51 Na Boże narodzenie In natali Domini
2 D Bracia, patrzcie jeno
87 O mili Królowie
53 Niechaj będzie głośno wszędzie
52 Narodził się nam Zbawiciel Quem pastores laudavere
24 D Słyszę z nieba muzykę
252 Niech będzie Bóg uwielbiony
257 O mój Jezu, w Hostii skryty
90 Światło na oświecenie pogan
91 Tron twój, Syjonie Adorna
92 Przystrój ołtarz twój, Syjonie
276 Twoja cześć, chwała
319 Anielską pieśń dzwon grał
626 Szczęśliwy, kogo opatrzność Boska
288 Każda żyjąca dusza
432 Bracia wybrani przez Boga Hymn brewiarzowy
94 O człowiecze, wspomnij sobie
713 Attende Domine
95 Posypmy głowy popiołem
641 Przed oczy Twoje, Panie Ante oculos Tuos, Domine
791 d Święty Boże, Święty Mocny Άγιος ο Θεός (Agios o Theos)
642 Święty Boże, Święty Mocny Άγιος ο Θεός (Agios o Theos)
113 Wstanę i pójdę do mojego Ojca
114 Wydawajcie owoce godne nawrócenia
132 Któryś za nas cierpiał rany
801 Litania do Wszystkich Świętych
202 Miłosierdzia, Jezu mój
99 Boże, coś przyrzekł
137 O Krwi najdroższa
715 Parce Domine
98 Błogosławiony, komu odpuszczone są winy
434 Kazimierzu, nasz Patronie Do św. Kazimierza Jagiellończyka
330 Dnia każdego Boga mego Omni die dic Mariae
124 Jezu Chryste, Panie miły
101 Boże, Ojcze wszechmogący
746 Asperges me, Domine
103 Dałeś nam przykład, o Jezu
130 Krzyżu mój, Krzyżu
120 Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
138 Ogrodzie oliwny
149 Wisi na krzyżu
207 O, miłosierdzia, miłosierdzia Panie
144 Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie
409 Duszo moja, niech pieśń twoja Do św. Józefa
412 O Józefie ukochany Do św. Józefa
414 Szczęśliwy, kto sobie Patrona Do św. Józefa
411 Józefie, święty Patronie
119 Ach, Królu mój nad królami
127 Jużem dość pracował
304 Witaj, Krynico dobra wszelakiego
109 Pan Jezus grzechy nasze
153 Zawitaj, Ukrzyżowany
123 Jedyny Dawco zbawienia
134 Najdroższy Jezu, w czymże Twoja wina Herzliebster Jesu
135 O duszo wszelka nabożna
136 O Głowo, uwieńczona O Haupt voll Blut und Wunden
139 Ojcze, Boże wszechmogący
140 Oto Jezus umiera
142 Płaczcie, anieli
145 Sław, języku, bój chwalebny
147 Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał
152 Witaj, Matko uwielbiona
154 Zbliżam się k'Tobie
126 Już Cię żegnam, najmilszy Synu
125 Jezusa Judasz przedał
731 Alma redemptoris Mater
158 Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy
155 b Hosanna Synowi Dawidowemu
206 O Krwi i Wodo
725 Adoro te devote
779 f Kiedy z Egiptu Izrael wychodził Ps 114 (113 A)
779 Nie nam, o Panie, nie nam Ps 115 (113 B)
780 d Wierzę w Boga! Tym się chlubię Ps 116 B (115)
270 Przed tak wielkim Sakramentem Tantum ergo Sacramentum
163 Odszedł Pasterz od nas
677 O Chryste, nasz Panie
174 Alleluja! Jezus żyje
175 Alleluja! Jezus żyje, On, co za nas życie dał
196 Złóżcie troski, żałujący Pone luctum
195 Wysławiajmy Chrysta Pana Collaudemus
194 Wstał Pan Chrystus Surrexit Christus hodie
191 Wesel się, Królowo miła Regina caeli laetare
719 Regina caeli laetare
179 Chrystus zmartwychwstał jest
178 Chrystus Pan zmartwychwstał
173 Alleluja! Biją dzwony
193 Wesoły nam dzień dziś nastał
177 Alleluja, żyje Pan
192 Weselmy się, chrześcijanie
176 Alleluja... o dniu radosny O Filii et Filiae
187 Ofiarujmy chwałę w wierze Victimae paschali laudes
180 Dziś Chrystus, Król
190 Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie
183 Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym
181 Już Zbawiciel, Jezus żyje
205 Nasze plany i nadzieje
767 Misericordias Domini
200 Jezu, ufam Tobie
718 Alleluia... O filii et filiae
441 Sławny w męczenników gronie
439 Już dzień jaśnieje szczęśliwy
766 Laudate omnes gentes
379 Po górach, dolinach
381 Polski Królowo
445 Pobożni ludzie w głos Pana chwalcie
452 Witaj, święty Stanisławie, tyś jest u nas w wielkiej sławie
448 Chwała Tobie, Gospodynie
449 O Stanisławie, Pasterzu dusz
450 Święty Stanisławie, patronie nasz
451 Wesel się, Polsko cała
216 Duchu święty, przyjdź prosimy
458 Wyznawco wielki, złączon tak żywo
210 Chrystus Pan w niebo wstępuje Ascendit Christus
212 Otoczon gronem świętych Aniołów
211 Ciesz się, Królowo Anielska Regina caeli
219 Przybądź, Duchu Święty Veni Sancte Spiritus
220 Przybądź, Stwórco, Duchu Boży Veni Creator
218 Pamiątkę dnia świątecznego
323 Boga Rodzico, przeczysta Panno
769 Pan jest mocą El Senyor
228 Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy
229 Jeden w naturze
607 Kiedy ranne wstają zorze Pieśń poranna
630 Wszystkie nasze dzienne sprawy Pieśń wieczorna
286 Błogi czas nam teraz świeci
728 Lauda Sion Salvatorem
272 Rzućmy się wszyscy społem
236 Chwała i dziękczynienie
266 Pobłogosław lud Twój, Panie
293 Nazareński, śliczny kwiecie
464 Cicha, skromna, zamyślona
285 Bądź pozdrowione, Serce mego Pana
301 Serce Zbawiciela
300 Serce Twe, Jezu
299 Serce Jezusa, ciche, pokorne
332 Do Serca Twego, Pani Świata
695 Przyjmij, o Najświętszy Panie
697 Składamy Ci, Ojcze
209 W każdym strapieniu
673 Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
230 Światłości wieczna, Boże nasz Iam sol recedit igneus
477 Bóg, wieczna światłość
476 Duchem Świętym kierowany
781 c Ucieszyła mnie wieść pożądana Laetatus sum
30 A czemuż mój Jezus tak ubogo leży
45 Dzień to jest dziś wesela Dies est laetitiae
11 D Królu anielski, Panie Niebieski
12 D Któż o tej dobie płacze we żłobie
56 O Jezu, nasz Zbawicielu Jesu Redemptor omnium
21 D Pastuszkowie ze snu powstali
28 D W dzień Bożego Narodzenia radość
71 Witaj, Jezu ukochany
72 Witajmy Jezusa nam narodzonego
77 Zjawiło się nam dziś coś nowego
1 D A cóż z tą Dzieciną
4 D Cieszmy się i pod niebiosy
6 D Dziecina mała, Bóg Stwórca nieba
9 D Jezu, śliczny kwiecie
18 D Narodził się Jezus w stajni ubogi
20 D Oj, Maluśki, Maluśki
23 D Przylecieli aniołkowie
25 D Śliczna Panienka Jezusa zrodziła, Monarchę świata
155 a Hosanna Synowi Dawida
156 Dzieci hebrajskie
157 Hołd Tobie... Przejęty świętą radością
161 Oto drzewo Krzyża
164 Światło Chrystusa
169 Chwała Ci, równa w godności
171 Zmartwychwstał z grobu Pan
185 Niech w radosne święto Victimae Paschali Laudes
214 Duchu mądrości
231 Trójcy Najświętszej
292 Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się Cor Jesu sacratissimum
297 O Serce Jezusa, u Ciebie schronienia
302 Skądże, Jezu miły
254 Niechaj będzie pochwalony, od nas
259 O zbawcza Hostio O salutaris Hostia
335 Gdy nas ogarnie trwoga
336 Gwiazdo jasności Nitida stella
347 Maryjo, coś jest w niebie
353 Matko Boska, za nami wstawiaj się
360 Najświętsza Panno
361 Nie opuszczaj nas, (...) Matko
363 Nieprzebranych łask skarbnico Tutela prasens
367 O Maryjo, Matko Boga
370 O Maryjo, w niebo uniesiona
371 O Maryjo, witam (żegnam) Cię
378 Pieśnią wesela witamy
380 Pod sztandarem Twym stajemy
389 Salve Regina, zawitaj, Królowo
393 Tyś, Pani, nas pokochała
397 Witaj, Maryjo, śliczna Pani
398 Witaj, Pani, my poddani do nóg padamy
399 Witaj, Święta i Niepokalana
405 Zawitał dla nas majowy poranek
408 Złączmy razem swoje głosy
410 Józefie, niebian ozdobo
413 Otocz opieką nasz Kościół święty Do św. Józefa
415 Święty Józefie, patronie nasz
565 Ten, co pierwszy z uczniów Jana
492 Witaj, Pani, matko Matki
469 Jeżeli szukasz cudów Antoniego
471 Święty Antoni z chlebem dla biednych
567 Barbaro święta, perło Jezusowa
456 Rolniku sławny, święty Izydorze
504 O Jacku święty, z pałacu Boskiego
505 O święty Jacku, Polski patronie
516 Uczcijmy wspólnym hymnem
459 Ciebie chwalimy, wiekuisty Panie
564 Przed Niepokalaną klęczysz
437 Matko nasza w wiecznej chwale
438 O błoga chwilo, gdy już u Boga
502 Ojcze Kolbe, któryś chwałą
503 Ojcze Kolbe, tyś na ziemi
568 Krzyknijmy wszyscy
569 Niech będzie Bóg nasz pochwalony
428 Niezbadany ślad Twych dróg
478 Jeśli chcesz szukać Patrona Si vis Patronum
559 Święta matko Salomeo
603 Gdy mnie ranna zorza budzi
624 Skoro ze snu wstaję z rana
675 Pokropisz hizopem, Panie
694 Przyjmij, Boże, tę ofiarę
693 Niosę w darze Tobie, Chryste
249 Już gościsz Jezu, w sercu mym
724 Adoremus in aeternum
727 Ave verum
730 Tantum ergo Sacramentum
779 a Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
779 Całym Cię sercem chwalić będę, Panie Confitebor tibi Domine
781 e Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje Nisi Dominus
780 a Sław, języku, pełną chwały
780 b Chrystus, wieczny kapłan
780 c Podniosę kielich zbawienia
780 e Panie, Ty jesteś drogą
780 f Nakarmił ich chlebem z nieba
780 g O święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa
781 a Witaj, Gwiazdo morza Ave maris stella
640 Królu, Boże Abrahama Domine Rex
383 Pozdrawiajmy, wychwalajmy
782 a Zacznijcie, wargi nasze
782 b Zawitaj, Pani świata
784 Słuchaj głosu Gabriela
786 W smutnym ogrodzie Oliwnym
787 Niech rozbrzmiewa Bożej chwały pieśń
790 a Gorzkie żale, przybywajcie
790 b Żal duszę ściska
790 c Jezu, na zabicie okrutne
790 d Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony
790 h Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony
790 l Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony
790 e Ach, ja Matka tak żałosna
791 a Ojcze Przedwieczny
792 a Ojcze Przedwieczny
791 b Dla Jego bolesnej Męki
791 c Dla Jego bolesnej Męki
792 b Dla Jego bolesnej Męki
793 Litania o Najświętszym Imieniu Jezus
794 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
797 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
798 Litania do Najświętszej Maryi Panny Litania Loretańska
799 Pod Twoją obronę Sub Tuum Praesidium
800 Litania do św. Józefa
805 c Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw
805 e Niech aniołowie zawiodą cię do raju
805 h Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza
582 O dobry Jezu, Ty chcesz Hymn brewiarzowy
488 Ziem sądeckich sławna Pani, Kingo
591 Boże, obdarz Kościół Twój
343 Już od rana rozśpiewana
562 W chwale Bożej
59 Pasterze mili, coście widzieli
558 Cudowny kwiecie polskiej ziemi
350 Maryjo Matko, gdy pozdrawiam Ciebie
386 Prześliczna Panno, nad panny Dziewico
805 k Witaj, Królowo, Matko litości
406 Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico
407 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna
781 h Zdrowaś Maryjo, łaski pełna
762 Confitemini Domino
779 j Niech imię Pańskie będzie błogosławione
779 ł Błogosławiony jesteś, Boże Hymn brewiarzowy
779 c Pan rozciągnie moc swego berła ze Syjonu
805 a Z głębokości wołam do Ciebie, Panie
805 b Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskowości swojej
186 Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Victimae Paschali Laudes
781 b Bądź pozdrowiona, Maryjo
781 d Oto ja służebnica Pańska
781 f Błogosławiona jesteś między niewiastami
781 i Błogosławiona jesteś, Maryjo, która uwierzyła
804 Anioł Pański Angelus Domini
35 Anioł Pański, otoczony światłością dokoła
39 Chryste, zbawienie ludzkości Hymn brewiarzowy
57 Od bram dalekich wschodu słońca Hymn brewiarzowy
79 O Józefie, coś szukał gospody
22 D Przy onej górze świecą się zorze
721 Victimae paschali laudes
182 Minęły cienie i mroki nocy
575 Witaj święty Męczenniku, coś za wiarę życie dał
473 Serc tysiąc wita Cię
466 Święta Królowo Jadwigo
468 Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby
429 Wśród trosk i nieszczęść Do św. Pawła Apostoła (29 czerwca)
470 Piastunie Boga błogosławiony
723 Veni Sancte Spiritus
417 Wesołem sercem ku czci najświętszemu Do św. Gabriela Archanioła
417 Wesołem sercem ku czci najświętszemu Do św. Gabriela Archanioła
419 Rafale święty, wielki Archaniele Do św. Rafała Archanioła
508 Nieogarniony w darach Twoich, Boże
563 Cześć oddawajmy świętej Katarzynie
489 Ciebie, Jakubie, sławimy
557 Elżbieto święta, węgierska księżniczko
479 O Mario Tereso, ozdobo Kościoła
481 Roztropny mistrzu, mądry prawodawco
484 Tobie niech zabrzmi, Boże
485 Gwiazdo Magdali
613 Panie mój, cóż Ci oddać mogę
482 Nad naszym krajem słońce promienne
486 Święta Brygido przesławna
487 Jaka piękna jesteś, Kingo
490 Święty Krzysztofie, ty na swych ramionach
493 Wysławiamy ciebie, Marto
105 Najwyższego majestatu Panie Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie
531 Chwalmy z weselem świętość Hieronima
539 Tereso, Boga zwiastunko
544 Chrystus zwycięża
430 Nauczycielu wieczny i łaskawy
561 Cecylio, Panno śpiewna
306 Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie
426 Pan Bóg Ciebie wyniósł na swoje ołtarze Do św. Józefa Sebastiana Pelczara
433 Na Boży rozkaz opadły kajdany Do św. Piotra Apostoła
442 Z weselem ducha sławimy cię, Marku
446 Stanisławie, święty ojcze
447 Filipie, jakże jaśniejesz
457 Święty Andrzeju Bobolo, sławny w męczeństwa koronie
461 U tronu Boga wstawiaj się
462 Janie Sarkandrze, święty męczenniku
509 Jaśnieje w niebie blaskiem pełnym mocy
510 Zamilkły usta proroka i głos wieszczący pokutę
226 Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana Do św. Jana Marii Vianneya
790 ł Ach, ja Matka boleściwa
790 i Ach, widzę Syna mojego
796 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
166 Alleluja [wielkanocne]
167 Alleluja... Dziękujcie Panu
165 Amen
687 Amen
420 Aniele Boży, stróżu mój
726 Anima Christi
733 Ave, maris stella
734 Ave, Regina caelorum
683 Bądź pochwalona, Jasnogórska Pani
88 Bądź pozdrowiony, o najsłodszy Panie
506 Bernardzie, nieba klejnocie
1 Błogosławieni ubodzy i cisi, bo ich jest niebo
779 y Błogosławieni, którzy łakną
805 i Błogosławieństwo [pogrzeb]
454 Błogosławiona matko Zofio
523 Błogosławiona siostro Bernardyno
463 Błogosławiona siostro Marto
536 Błogosławiony Janie Beyzymie, przyozdobiony cnotami
467 Bogumile godzien hołdów
759 Bonum est confidere
537 Boże, co w świętych
546 Boże miłości, cierpliwy Ojcze
577 Boże, przedwieczna mądrości
534 Bóg otoczył tak Faustynę
560 Chlubo Karmelu, ojcze Kalinowski
3 D Chodźcie, pasterze Kommet, ihr Hirten
572 Chóry świętych serafinów
761 Christe, lux mundi
121 Chryste, Panie, pomóż nam
779 m Chrystus Pan jest kapłanem na wieki
170 Chrystus prawdziwie zmartwychwstał
779 p Chwalcie Boga naszego
570 Chwalmy mężnego pasterza
514 Ciebie, Anielo Salawo
14 Córko syjońska
5 D Cóż to za Dziecię słodko śpi
705 Creator alme siderum
745 Credo
763 Crucem tuam
738 Dies irae
795 Do Serca Twojego uciekamy się
498 Dominika dziś sławimy
789 c Droga naszego życia
790 j Duszo oziębła, czemu nie gorejesz
703 Dzięki Ci, Panie
46 Dzisiaj chór aniołów głosi nowinę
706 Ecce Dominus veniet
89 Gdy pasterze już odeszli
168 Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja
712 Iesu, dulcis memoria
764 In manus tuas, Pater
739 In paradisum
501 Jak nad źródłem lilia
474 Janie Chrzcicielu, większy od proroków
547 Janie Pawle Drugi, apostole miłosierdzia Bożego
548 Janie Pawle, teraz przyjdź
287 Jezu dobry i cichy
790 g Jezu, od pospólstwa niewinnie
790 k Jezu, od pospólstwa niezbożnie
765 Jezu, Tyś jest światłością Jésus le Christ
785 Jezus staje nad Jordanem
436 Już od dawna czci cię lud
223 Kapłańskie Serce Jezusa
444 Kiedy zabłysła nam zorza
314 Królu wszechwładny
201 Ku Tobie, Panie, zwracam się
803 Litania do św. Jana Pawła II
802 Litania do św. Wincentego a Paulo
740 Lux aeterna
453 Macieju, jakże cudowne
556 Marcinie, Pana spotkałeś w bramie
735 Maria Regina mundi
351 Maryjo, prześliczna Pani
522 Mateuszu Apostole, Bóg ozdobił ciebie chwałą
15 D Miasteczko małe, Betlejem
203 Miłosierdzie Twoje, Panie
714 Miserere mei Deus
656 Msza [ks. A. Chlondowski SDB]
657 Msza [R. Dwornik]
658 Msza [K. Gärtner]
659 Msza [M. Machura]
660 Msza [ks. K. Mrowiec CM]
661 Msza [ks. K. Pasionek]
662 Msza [ks. I. Pawlak]
663 Msza [ks. Z. Piasecki]
664 Msza [o. J. Ścibor CSsR]
665 Msza [S. Stuligrosz]
742 Missa "primitiva" Missa XVI + XV + XVIII
743 Missa VIII De Angelis
744 Missa XI Orbis factor
423 Mój aniele ukochany
204 Mój Jezu, ufam Tobie
549 Na Ucztę Pana
225 Nadziejo Izraela
779 n Nasz Bóg jest w niebie
500 Nie bez ran tej bój się toczył
465 Niech się rozdzwonią wawelskie dzwony
253 Niech zawsze i wszędzie
255 Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament
512 Niegdyś pogan Apostole
507 O Bartłomieju, w niebiosach
541 O jasna gwiazdo na śląskim niebie
307 O Jezu, Światło ze Światłości O nata lux de lumine
256 O Miłości nieskończona
373 O Pani, ufność nasza
729 O salutaris Hostia
460 O święta Rito
440 O święty Wojciechu, wielki nasz Patronie
517 O wielki Janie, szlachetny pasterzu
550 Oddany Maryi
5 Otwórzcie się szeroko Valet will ich dir geben
443 Ozdobo Sieny, święta Katarzyno
108 Padnijmy twarzą na ziemię
768 Pan blisko jest Wait for the Lord
528 Pan mnie woła, gdzie rwie głód
779 u Pan sprawił, że trwa pamięć
699 Panie, nie jestem godzien
376 Panno święta, Bóg Ciebie wybrał
566 Patronie misji, Franciszku Ksawery
524 Patrząc na rany Chrystusa
455 Pochwycona przez piękno miłości
674 Pokrop nas, Panie, poświęconą wodą
416 Poślij nam, Panie, Twego archanioła
208 Pragnę miłością Twą
26 Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
789 a Prowadź nas, Panie Jezu
542 Przez wieków licznych
388 Przychodzisz do nas, Maryjo
221 Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce
8 Przyjdź, Panie Jezu
491 Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie
790 f Przypatrz się, duszo
710 Puer natus in Betlehem
741 Requiem aeternam
711 Resonet in laudibus
81 Rodzino święta, proszę
779 t Rzekł Pan do Pana mego, siądź
736 Salve, Mater misericordiae
66 Serca ludzkie się radują
788 Skończone nasze rozważania
67 Słysz! Już herold śpieszy nieść Hark! The Herald Angels Sing
770 Spiritus Iesu Christi
716 Stabat Mater dolorosa
779 b Stwórco światła wszechmogący
720 Surrexit Dominus vere
530 Szlachetny książę, wiary krzewicielu
499 Święta Edyto z Wrocławia
538 Święta Małgorzato, powiernico Pana
26 D Święta Panienka Syna usypiała
472 Święty Albercie, biednych patronie
495 Święty Alfonsie, gorliwości wzorze
431 Święty Błażeju, świadku wiary
651 Święty Boże... Ratuj
494 Święty Ignacy, ojcze i patronie
483 Święty z Lipnicy Szymonie
427 To dzień narodzin męczeńskich
749 Primus Tonus
750 Secundus Tonus
751 Tertius Tonus
752 Quartus Tonus
775 Quintus Tonus
754 Sextus Tonus
755 Septimus Tonus
756 Octavus Tonus
757 Tonus Peregrinus
518 Trzymając lampę płonącą
771 Ty dasz mi pokój serca Mon âme se repose
772 Ty jesteś źródłem życia Tu sei sorgente viva
308 Ty, któryś Synem jest Boga
629 Tyś naszą drogą
717 Ubi caritas est vera
773 Ubi caritas et amor [Taizé]
708 Veni, veni Emmanuel
747 Vidi aquam egredientem
27 D W Betlejem, w szopce
779 x W blasku świętości
774 W ciemności idziemy De noche
775 W naszych ciemnościach Dans nos obscurités
571 W otwartych niebiosach
29 D W środku przebudzonej nocy Les Anges dans nos campagnes
574 Wielbimy Ciebie, wszechmogący Boże
782 d Witaj, Arko przymierza
93 Witaj, Dziewico świetlana
150 Witaj, Jezu w Ogrójcu
151 Witaj, krzyżu zwycięski
782 h Witaj, Matko szlachetna
782 f Witaj, miasto ucieczki
529 Witaj, ojcze ukochany, co niebiosów zdobisz chór
281 Witaj, Pokarmie
497 Witaj, sierot opiekunie
782 g Witaj, światło z Gabaon
782 e Witaj, świątynio Boga
555 Wszechmocny Boże, bądź błogosławiony
83 Wszechwładny Stwórco świata Lobet Gott, unsern Herren
630 Wszystkie narody świata
115 Wysłuchaj, Panie, daj się przebłagać Attende Domine
515 Z nadmiaru miłości
782 i Z pokłonem, Panno Święta
11 Z powagą przygotujcie Mit Ernst, o Menschenkinder
777 Z Tobą ciemność La ténèbre n'est point ténèbre
496 Z wyżyn nieba, z tronu chwały
76 Za radosne święta Noël nouvelet
779 e Zadrżała ziemia
213 Zaświtał blaskiem promiennym
782 c Zawitaj, Panno mądra
480 Zbawco, coś uczył w mądrości
30 D Zbudźcie się, pasterze
670 Zmiłuj się nad nami, Panie
778 Zostań tu Bleibet hier
78 Zstąpiłeś z gwiazd dalekich Tu scendi dalle stelle
540 Żyjąc, Tereso, umierasz
513 Witaj nam, chlubo Śląska Cieszyńskiego
172 Niebo i ziemia się cieszą
299 Serce Jezusa, proszę najgoręcej