O święta Uczto, tu swoim Ciałem

1. O Święta Uczto! Tu swoim Ciałem * karmi nas Chrystus, napawa Krwią. * W sercu człowieka biednym i małym, * jasności Bóstwa ukryte są. * Skąd nam to szczęście niewysłowione, * że Bóg pokarmem naszym się stał, * że Jego Serce z naszym złączone, * że na tej ziemi niebo nam dał.

Refren: Anielski Chlebie, witamy Ciebie, * wieczny i żywy, Tyś Bóg prawdziwy, * Tobie dzięki, miłość, cześć!

2. Chóry anielskie, przyjdźcie z Syjonu * z nami dziękczynny zanucić śpiew, * na ziemi, u stóp Jezusa tronu * za Jego Ciało, za Boską Krew! * Ten, który w wiecznym niebios zachwycie * już bez zasłony daje się wam, * w nas także Boskie zasila życie, * Chlebem na ziemi staje się nam. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz