Pobłogosław lud Twój, Panie

1. Pobłogosław lud Twój, Panie, * co się u nóg Twoich ściele; * przyjmij dzięki, słysz wołanie, * tu obecny w ludzkim ciele.
2. Za łaski dzięki czynimy, * które zlewasz w każdej stronie, * i wsparcia Twego żebrzemy, * teraz i przy naszym zgonie.
3. Święty, Święty, Święty Boże, * którego ten ołtarz kryje, * Ciebie pojąć nikt nie może, * a przez Ciebie każdy żyje.