W Sakramencie utajony

1. W Sakramencie utajony * Zbawicielu, nasz Panie! * Z Panny czystej narodzony, * duszy naszej kochanie: * bądźże od nas pochwalony * przez nabożne śpiewanie.
2. W majestacie swym niezmierny, * Tobie my się kłaniamy; * pobłogosław lud Twój wierny, * pokornie Cię błagamy; * zbaw nas, Jezu Miłosierny, * jako w Tobie ufamy.
3. Chwała Tobie w tej świętości * na wiek wieków niech słynie; * Tyś ją dla nas w swej miłości * ustanowił jedynie; * a po śmierci z Twej dobroci * niech nas niebo nie minie.