Święta Małgorzato, powiernico Pana

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta Małgorzato, powiernico Pana. * Ty do wielkiej sprawy byłaś powołana. * Jezus ci objawił Boskie tajemnice: * Serce swe najświętsze, miłości skarbnicę!
2. „Oto Serce, które ludzi ukochało, * a wdzięczności od nich doznaje tak mało”. * Słysząc to orędzie Panu się oddałaś, * aby przez cię rosła Zbawiciela chwała.
3. Apostołko Pana, tyś jest dla nas wzorem. * Podziwiamy twoją miłość i pokorę. * Uproś nam u Boga, byśmy w każdej chwili * Serce Jezusowe w sercach naszych czcili.
4. Niech poznają wszyscy głębię tej miłości, * dzięki której Jezus zgładził nasze złości. * Niech twa prośba sprawi, święta Małgorzato, * by nas Bóg uchronił przed wieczną zatratą!

1.  Święta Małgorzato, powiernico Pana. Ty do wielkiej sprawy byłaś powołana. Jezus Ci objawił Boskie tajemnice; Serce swe najświętsze, miłości skarbnicę!

2.  "Oto Serce, które, ludzi ukochało, a wdzięczności od nich doznaje za mało". Słysząc to orędzie, Panu się oddałaś, aby przez Cię rosła Zbawiciela chwała.

3.  Apostołko Pana, tyś jest dla nas wzorem. Podziwiamy Twoją miłość i pokorę. Uproś nam u Boga, byśmy w każdej chwili, Serce Jezusowe w sercach naszych czcili.

4.  Niech poznają wszyscy głębię tej miłości, dzięki której Jezus zgładził nasze złości. Niech Twa prośba sprawi, święta Małgorzato, by nas Bóg uchronił przed wieczną zatratą!