Piastunie Boga błogosławiony

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Piastunie Boga błogosławiony, * Antoni święty, bądź pochwalony. * Do ciebie woła lud czcią przejęty: * „Módl się za nami, Antoni święty!”.
2. Jak światło dzienne, jak promień słońca, * ty świat ogarniasz z końca do końca. * Łagodzisz bóle i trud rozliczny, * pociecho nasza, Antoni śliczny.
3. Gdzie nędza, boleść, gdzie łzy i trwoga, * tam zawsze jesteś posłańcem Boga. * O litościwy i miłosierny, * szafarzu Boski, Antoni wierny.