My chcemy Boga

1. My chcemy Boga, Panno Święta! * O, usłysz naszych wołań głos! * Miłości Bożej dźwigać pęta, * to nasza chluba, to nasz los.
Refren: Błogosław, słodka Pani! * Błogosław wszelki stan! * = My chcemy Boga! My poddani! * On naszym Królem, On nasz Pan!
2. My chcemy Boga w rodzin kole, * w troskach rodziców, w dziatek snach; * my chcemy Boga w książce, w szkole, * w godzinach wytchnień, w pracy dniach. Ref.
3. My chcemy Boga w naszym kraju, * wśród starodawnych polskich strzech, * w polskim języku i zwyczaju * niech Boga wielbi Chrobry, Lech. Ref.
4. My chcemy Boga w każdej chwili, * i dziś, i jutro, w szczęściu, w łzach; * czy nam się pociech niebo schyli, * czy w gruzach legnie szczęścia gmach. Ref.
5. My chcemy Boga! Jego prawo * niech będzie naszych czynów tchem! * Byśmy umieli chętnie, żwawo: * obierać dobro, gardzić złem! Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz