Boże miłości, cierpliwy Ojcze

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 546

1. Boże miłości, cierpliwy Ojcze, * niech nasze pieśni jak woń kadzideł * uniosą radość, hołd, cześć ku niebu, * dziękczynne gloria za Polski syna.
Refren: Słowiański mężu, kapłaństwa perło, * wielki papieżu, świadku nadziei, * modlitwą otocz troski tej ziemi, * wstaw się za nami, nasz Janie Pawle.
2. Dobry Pasterzu, Mistrzu i Panie, * z serca promienie ślesz miłosierdzia. * Krzyż nas prowadzi, wskazuje szlaki, * ku nowym czasom jak pielgrzym biały. Ref.
3. Duch Pocieszyciel niech nas odnowi, * niech pali słowem Dobrej Nowiny. * Odnowi Kościół, odnowi ziemię, * nauczy kochać przykładem Ojca. Ref.
4. Matko Najświętsza, Matko narodu, * raduj się z nami świętym papieżem, * który zawierzył Tobie swe życie. * Z nim zaśpiewajmy: Cały Twój, cały. Ref.
5. Prastary Kraków z całą ojczyzną, * Rzym męczenników i ludzkość cała * niech wielbi Bo ga, niech cieszy serca, * napełnia dusze dobrocią Ojca. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz