Litania o Najświętszym Imieniu Jezus

Śpiewnik ks. Mioduszewskiego nazywa tę litanię po prostu: "Litania do Pana Jezusa".

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco żywota,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od każdego grzechu,
Od Twego gniewu,
Od zasadzek szatana,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania Twoich natchnień,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twoje Dziecięctwo,
Przez Twoje najświętsze życie,
Przez Twoje trudy,
Przez konanie w Ogrójcu i Twoją Mękę,
Przez krzyż i Twoje opuszczenie,
Przez Twoje omdlenie,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje Zmartwychwstanie,
Przez Twoje Wniebowstąpienie,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez Twoje radości,
Przez Twoją chwałę,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Jezu.

K.: Jezu, usłysz nas,
W.: Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; † daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i kró-lujesz na wieki wieków.
W.: Amen.

Albo

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bo-jaźnią i miłością Twojego świętego imienia, * al-bowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królu-jesz na wieki wieków.
W.: Amen.