Zmiłuj się, Stwórco

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Zmiłuj się Stwórco, nad swoim ludem, * kiedy Cię błaga w tym czasie postu; * usłysz modlitwę zroszoną łzami, * którą wznosimy przez dni czterdzieści.
2. Patrzysz w głębinę naszego serca, * znasz ludzką słabość i bezwład woli, * przeto nam okaż swe miłosierdzie, * kiedy do Ciebie wracamy, Boże.
3. Chociaż tak bardzo jesteśmy winni, * przebacz, bo Tobie ufamy, Panie; * wsław Twoje imię i ulecz nędznych, * których chorobą są własne grzechy.
4. Udziel nam siły, niech czas pokuty * ciało oczyści i myśl oświeci; * złudne pokusy niech nas nie wiążą * z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.
5. Boże jedyny w Najświętszej Trójcy, * spraw, aby skrucha i umartwienie * były owocne dla Twoich wiernych, * którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen.

1. Zmiłuj się Stwórco, nad swoim ludem, kiedy Cię błaga w tym czasie postu; Usłysz modlitwę zroszoną łzami, którą wznosimy przez dni czterdzieści.

2. Patrzysz w głębinę naszego serca, znasz ludzką słabość i bezwład woli, przeto nam okaż swe miłosierdzie, kiedy do Ciebie wracamy Boże.

3. Chociaż tak bardzo jesteśmy winni, przebacz, bo Tobie ufamy Panie; Wsław Twoje imię i ulecz nędznych. których chorobą są własne grzechy.

4. Udziel nam siły, niech czas pokuty ciało oczyści i myśl oświeci; Złudne pokusy niech nas nie wiążą z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.

5. Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy, spraw, aby skrucha i umartwienie były owocne dla Twoich wiernych, którzy Cię wielbią wieczornym hymnem.