Bóg, wieczna światłość

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Bóg, wieczna światłość, promieńmi złotymi * ozdobił dzień ten świadkami nowymi; * dwóch apostolskich książąt koronuje * i grzesznym drogę do nieba gotuje.
2. Szczęśliwy Rzymie, dwóch książąt skropiony * krwią ich czcigodną jesteś poświęcony; * nad inne miasta krew ta cię wyniosła, * zaszczyt i chwałę większą ci przyniosła.