Narodził się Jezus Chrystus

1. Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli,
Chwałę mu na wysokości nucą Anieli,
Gloria, gloria in excélsis Deo.

2. Na kolana wół i osioł przed Nim klękają,
Jego swoim Stworzycielem, Panem uznają.
Gloria, gloria in excélsis Deo.

3. Pastuszkowie przybiegają na znak im dany,
Cześć oddają i witają Pana nad Pany.
Gloria, gloria in excélsis Deo.

4. Trzej Królowie przyjechali z wielkiemi dary,
Mira, kadzidło i złoto oto ofiary.
Gloria, gloria in excélsis Deo.

5. I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu,
Jako Panu i Zbawicielowi naszemu.
Gloria, gloria in excélsis Deo.