Będę Cię wielbił, mój Panie

1. Będę Cię wielbił, mój Panie, * póki mnie na świecie stanie; * boś mnie w przygodzie ratował * i śmiechów ludzkich uchował.
2. Panie, wołałem ku Tobie, * a Tyś mnie wsparł w mej chorobie; * dodałeś mi swej pomocy, * żem wiecznej nie ujrzał nocy.
3. Użyłeś zwykłej litości, * płacz obróciłeś w radości; * wór ze mnie zdjąłeś żałobny, * a płaszcz włożyłeś ozdobny.
4. Przeto Cię wesoła wszędzie * lutnia ma uwielbiać będzie. * Twa chwała, o wieczny Panie, * w mych ustach już nie ustanie.