Bracia wybrani przez Boga

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Bracia wybrani przez Boga, * miłością Jego złączeni, * poszli w odległe krainy, * by głosić wiarę Chrystusa.
2. Pan ich obdarzył mądrością, * zapałem, wiedzą i męstwem, * aby pogańskim narodom * wskazali drogę do Niego.
3. Błogosławieństwem się stali * dla Słowian wielkiej rodziny, * której przynieśli Nowinę * i dali język modlitwy.
4. Dzisiaj niech swoją opieką * otoczą ludzi w udręce, * aby cierpienie wydało * stokrotny owoc dla nieba.
5. Ojcu, Synowi, Duchowi * niech będzie chwała na wieki, * sława zaś Bożym posłańcom * za dar zbawiennej nauki. Amen.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego - - - mscz Pobierz