Błogosławione serca, które płoną

Ku czci świetych pasterzy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Błogosławione serca, które płoną * miłością Boga i Jego przykazań; * błogosławione oczy, które widzą * majestat Stwórcy i marność stworzenia.
2. Błogosławione ręce, które sieją * zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa; * błogosławione dłonie namaszczone, * co leczą rany balsamem pokoju.
3. Błogosławione usta pełne wiary, * głoszące prawdę o Słowie Wcielonym; * błogosławione stopy, co szukają * zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.
4. Błogosławieni, którzy własne życie * złożyli w darze dla dobra Kościoła; * błogosławieni słudzy odkupienia, * pasterze ludu Nowego Przymierza.
5. Błogosławiony jesteś ponad wszystko, * jedyny Boże na tronie swej chwały; * Panie wszechświata: Ojcze z Twoim Synem * i Duchem Świętym pociechy i łaski. Amen.

1. Błogosławione serca, które płoną miłością Boga i Jego przykazań; Błogosławione oczy, które widzą majestat Stwórcy i marność stworzenia.

2. Błogosławione ręce, które sieją zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa; Błogosławione dłonie namaszczone, co leczą rany balsamem pokoju.

3. Błogosławione usta pełne wiary, głoszące prawdę o Słowie Wcielonym; Błogosławione stopy, co szukają zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.

4. Błogosławieni, którzy własne życie złożyli w darze dla dobra Kościoła; Błogosławieni słudzy odkupienia, pasterze ludu Nowego Przymierza.

5. Błogosławiony jesteś ponad wszystko, Jedyny Boże na tronie swej chwały, Panie wszechświata: Ojcze z Twoim Synem i Duchem Świętym pociechy i łaski.