Boże wieczny, Boże żywy

1. Boże wieczny, Boże żywy, * Odkupicielu prawdziwy, * wysłuchaj nasz głos płaczliwy!
2. Któryś jest na wysokości, * schyl nieba, użycz litości, * spuść się w nasze głębokości.
3. O niebieskie góry srogie, * spuśćcie rosę na ubogie, * dajcie nam Zbawienie drogie.
4. Nie trzymajcie Przejrzanego, * chmury, swoim dżdżem naszego * przynieście Sprawiedliwego.
5. Przyjdź, co rychlej, Miłosierny; * o Boże, człowiek mizerny * Ciebie czeka, Tobie wierny.
6. Obejdź się z nami łaskawie, * zmiłuj się w tak nagłej sprawie, * racz przyjść ku swej wiecznej sławie.
7. Odmień, Panie, swój gniew srogi, * odmień, niech człowiek ubogi * nawiedzi Twe święte progi.
8. Usłysz płacz stworzenia Twego, * daj doczekać uciesznego * narodzenia Syna swego.
9. „Amen” krzykniem głosy swymi, * by nas Pan Bóg ze świętymi * złączył poczty anielskimi.

1. Boże wieczny, Boże żywy,
Odkupicielu prawdziwy,
Wysłuchaj nasz głos płaczliwy.

2. Któryś jest na wysokości,
Schyl nieba, użycz litości:
Spuść się w nasze głębokości.

3. O niebieskie góry srogie,
Spuśćcie rosę na ubogie,
Dajcie nam zbawienie drogie.

4. Nie trzymajcie przejżrzanego
Chmury swoim dżdżem naszego,
Przynieście Sprawiedliwego.

5. Przyjdź co rychlej, miłosierny,
O Boże, człowiek mizerny,
Ciebie czeka, Tobie wierny.

6. Obejdź się z nami łaskawie,
Zmiłuj się  po nagłej sprawie,
Racz przyjść ku Twej wiecznej sławie.

7. Odmień, Panie, Swój gniew srogi,
Odmień, niech człowiek ubogi
Nawiedzi Twe święte progi.

8. Usłysz płacz stworzenia Swego,
Daj doczekać uciesznego
Narodzenia Syna Twego.

9. Amen, zakrzykniem wdzięcznymi
Głosy, by nas Bóg z świętemi
Złączył poczty anielskiemi. Amen.