O Jacku święty, z pałacu Boskiego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Jacku święty, z pałacu Boskiego, * odziany chwałą domu niebieskiego, * oświeć promieniem twej świątobliwości, * serca ciemności.
2. Wzór Dominika przykładny świętego * i chęć gorąca zbawienia ludzkiego, * ciebie zrodziły zakonowi cnemu * kaznodziejskiemu.
3. Jasnąś był świecą życiu pobożnemu, * szerokąś sławą plemieniu polskiemu, * któremuś ty jest patronem uznany, * Jacku wybrany.
4. O Jacku święty! Z twojej szczęśliwości * podaj lekarstwo naszej ułomności, * dźwigaj w trudnościach swe niegodne syny, * odproś nam winy.
5. I dopomóż nam zasługami swymi, * byśmy przebywać mogli wiecznie z tymi, * którym dał niebo Pan Jezus łaskawy * za dobre sprawy.