Chrystus zwycięża

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

Refren: Chrystus zwycięża, głośmy solidarnie, * by ta ofiara nie poszła na marne. * Niech Bóg, nasz Ojciec, będzie uwielbiony, * ksiądz Jerzy pośród świętych wywyższony.
1. Boże Wszechmocny, Przedwieczny i Święty, * pysznych poniżasz, wywyższasz pokornych, * i zawsze jesteś po wierzących stronie, * a sprawiedliwych masz w swojej obronie. Ref.
2. Gdy bramy piekła z nienawiścią razem, * i krew i woda i kłamstwo i zbrodnia * wyrok wydały – trzeba zabić księdza, * za to, że uczył zło dobrem zwyciężać. Ref.
3. Pieto Warszawy, męczenników Matko, * Ty coś płakała razem z Polakami, * spraw, niech przelana niewinna krew bratnia * księdza Jerzego, będzie już ostatnia. Ref.