Książe niebieski, święty Michale

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Książę niebieski, święty Michale, * ty sprawy ludzkie kładziesz na szalę! * W dzień sądu Boga na trybunale, * bądź mi patronem, święty Michale!
2. Za protektora bądź i patrona, * niech mnie wspomoże twoja obrona; * uśmierz czartowską zuchwałość srogą, * bądź przewodnikiem, bądź mi i drogą.
3. Gdy pójdę na sąd z ziemi mieszkania, * od piekielnego broń mnie karania * i od wiecznego wyzwól więzienia * dla najsłodszego Jezus imienia.
4. Niech po ostatnim żywota skonie * wnijdę za tobą, święty patronie, * tam gdzie jest żywot przy tym śpiewaniu * „Chwała, cześć Bogu, zastępów Panu”.