Witaj, Pani, matko Matki

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Witaj, pani, matko Matki Jezusa Pana, * Anno święta, tyś od Boga jest ludziom dana * za patronkę w potrzebie, by się zawsze do ciebie, * udawali, pomoc brali, o Anno święta.
2. Anno święta, wszak u Boga ty możesz wiele, * wyjednaj nam zgromadzonym w tym tu kościele * u Jezusa miłego dar miłosierdzia Jego, * a Maryja niech nam sprzyja, o Anno święta!
3. Ty w przygodach i nieszczęściu, i w różnej trwodze * dajesz pomoc i pociechy w zbawiennej drodze; * gdy łask matki szukają, twej opieki doznają, * łaskawości i litości, o Anno święta!
4. A gdy przyjdzie ów straszliwy moment przy zgonie, * Anno święta, dusze nasze miej w swej obronie; * wstawiaj się do Sędziego wespół i z Matką Jego, * za wszystkimi ci wiernymi, o Anno święta!