Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

1. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, * cześć i chwałę Panu dajmy, * nabożnie k’Niemu wołajmy.
2. Mocny Boże z wysokości, * Ty światłem swej wszechmocności * rozpędź piekielne ciemności.
3. Jużci ona noc minęła, * co wszystek świat ucisnęła, * a początek z grzechu wzięła.
4. Na to Boży Syn jedyny, * by ciemności zniósł i winy, * w żywot zstąpił Świętej Panny.
5. Temu Bóg dał nas w opiekę, * by czartowską zniósł z nas rękę * i piekielną odjął mękę.
6. Ten łaskawie nas przyjmuje, * z wiecznych ciemności wyjmuje, * światłość zbawienną gotuje.
7. Boże, prawdziwa światłości, * Ty oświeć nasze ciemności, * wiodąc do swojej jasności.

Hejnał (z węg. hajnal = jutrzenka, poranek) – pieśń budząca, poranna pobudka. Hejnał wszyscy… jest jedną z dwóch (II – Boże wieczny) dawnych melodii hejnałowych śpiewanych do dziś w Adwencie.

1. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy,
Cześć i chwałę Bogu dajmy
Nabożnie kniemu wołajmy.

2. Mocny Boże z wysokości,
Ty światełm Swej wszechmocności
Rozpędź piekielne ciemności.

3. Jużci ona noc minęła,
Co wszystek świat ucisnęła,
A początek z grzechu wzięła.

4. Na to Boży Syn jedyny,
By ciemności zniósł i winy,
W żywot wstąpił świętej Panny.

5. Temu Bóg nas dał w opiekę,
By czartowską zniósł z nas rękę
I piekielną odjął mękę.

6. Ten łaskawie nas przyjmuje,
Z wiecznych ciemności wyjmuje,
Swiatłość zbawienną gotuje.

7. Tylko nam ta noc zostanie,
To jest na odpoczywanie,
A odnawia pracowanie.

8. Lecz i prace i wsze sprawy
Da szczęśliwe Bóg łaskawy,
Byle Bogu był człek prawy.

9. Boże, wierna o światłości,
Ty oświeć nasze ciemności,
Wiodąc do Twojej jasności.

10. Daj szczęśliwe nam powstanie,
Twojej łaski przeżegnanie,
A dobroci wysławianie.

11. Boże wiecznej wszechmocności,
Broń od złości i przykrości
Nagłej, wiecznej śmiertelności.

12. Ty, któryś jest dobrotliwy,
Odmień Swój gniew sprawiedliwy,
A racz nam być miłościwy.

13. Amen, amen, raczysz to dać,
Byśmy się tam mogli dostać,
Na wieki z Tobą królować. Amen.