Chrystus Wodzem, Chrystus Królem

Refren: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, * Chrystus, Chrystus Władcą nam!

1. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie, * daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.
Bo litość Jego nad nami stwierdzona, * a prawda Pańska wiecznie uiszczona. Ref.
2. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była tak i ninie * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Ref.