U tronu Boga wstawiaj się

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. U tronu Boga wstawiaj się za nami, * święta Urszulo, wśród wybrańców nieba. * Ufni stajemy z naszymi prośbami, * ty wiesz jak bardzo łaski nam potrzeba.
2. Rodzinom uproś moc trwania przy Bogu, * młodzieży ufność wbrew wszelkiej nadziei. * Wyjednaj dziatwie, niech w rodzinnym progu * Bóg ją zachowa od grzechu zawiei.
3. Święta Urszulo, przed obliczem Pana * przemów za nami twe przemożne słowo. * Bóg cię wysłucha, niech łaska nam dana * odrodzi serca, zbudzi je na nowo.
4. Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza, * Ojcze, nasz Stwórco, Synu Zbawicielu, * Duchu świętości, miłości i prawdy, * zawsze i wszędzie, i przez wszystkie wieki.