Jaka piękna jesteś, Kingo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jaka piękna jesteś, Kingo * w miłosierdzia swego zorzy, * bo na wzór własnego serca * twoje serce Pan Bóg stworzył.
Refren: Dziś składamy w twoje ręce, * sławna córko świętej Klary, * życie ludzi, co w udręce * mogą stracić skarb swej wiary.
2. Pan Bóg skrawek swej dziedziny * polskiej ziemi jej wydzielił: * góry śliczne i doliny * śpiewem ptaków rozweselił. Ref.
3. I Pieniny Stwórca przeciął * ostrzem dunajcowej klingi, * Tatr koroną opromienił * piękną ziemię świętej Kingi. Ref.