Boże, obdarz Kościół Twój

Refren: Boże, obdarz Kościół Twój * jednością i pokojem!
1. Uradowałem się wezwaniem: * pójdziemy do domu Pana.
I oto stoję u bram Twoich, * Jeruzalem nowe, Kościele Święty! Ref.
2. O Jeruzalem, miasto pokoju, * w Tobie wszyscy się jednoczą.
Przychodzą doń pokolenia, * aby wielbić imię Pana. Ref.
3. Prosimy o pokój dla ludu Twego, * niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.
Dla braci i bliźnich naszych * prosimy o dobra Twoje. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz