Witaj, Jutrzenko

1. Witaj, Jutrzenko rano powstająca, * śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca! * Ty świecisz mile światu w Częstochowie, * gdzie czołem biją świata monarchowie.
2. Tobie koronę z gwiazd dwunastu dano, * świata wszystkiego Panią Cię nazwano; * na Jasnej Górze jaśniejesz nad słońce, * tu lud upada do nóg swej Patronce.
3. Pocieszycielko ludzi utrapionych, * do Ciebie, Panno, w nędzach niezliczonych * lud się ucieka, prosi Cię serdecznie, * by z Twej przyczyny życie wiódł bezpiecznie.
4. Tam Twoje Serce, kędy skarb przebywa, * gdzie stół królewski obraz Twój nakrywa; * niech odrobiny z niego nam spadają, * Twoi synowie głodu niech nie znają.
5. Otwórz swój skarbiec, rozdziel nam swe dary, * któreś dawała synom tu bez miary; * niechaj doznają dziatki Twojej mocy, * strzeż nas, o Pani, we dnie jak i w nocy.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz