Trójcy Najświętszej

1. Trójcy Najświętszej naszą cześć * śpiewamy sercem całym. * Miłości hołd Jej chcemy nieść * i głosić słowa chwały.
2. Ojciec nas stworzył, zbawił Syn, * a Duch umacnia w wierze. * Dać Bogu każdą myśl i czyn * pragniemy wdzięczni szczerze.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz