Serce Twe, Jezu

1. Serce Twe, Jezu, miłością goreje, * Serce Twe w ogniu miłości topnieje. * = A nasze serca zimne jak lód, * czy próżny dla nich Twej męki trud?
2. Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie, * poznamy Serca Twego kochanie? * = Kiedyż Twa miłość rozpali nas? * O, dobry Jezu, czas to już, czas!
3. Rzuć tej miłości iskrę choć jedną * w ziemię serc naszych suchą i biedną, * = by Ci wydała obfity plon * za Twój na krzyżu bolesny zgon.
4. Gdy już na krzyżu, Jezu skonałeś, * z miłości jeszcze zranion być chciałeś, * = by w Sercu Twoim otworzyć drzwi * i nam ostatnią dać kroplę krwi.