Święta Brygido przesławna

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta Brygido przesławna, * z Bogiem przedziwnie złączona, * w całej Europie od dawna * wielce kochana i czczona, * Bóg cię obdarzył obficie, * swe tajemnice odsłaniał, * On sam kierował twym życiem, * ważne ci zlecał zadania.
2. Ty w swoim życiu umiałaś * łączyć modlitwę z działaniem, * Boga nad wszystko kochałaś * służąc Mu z całym oddaniem. * Jezus przed tobą otworzył * Serca swojego skarbnicę, * a przenajświętszy Duch Boży * obrał cię za powiernicę.
3. Tyś wzdłuż i wszerz przemierzyła, * jako pątniczka wytrwała, * drogi pielgrzymie, gdzie siła * Bożej miłości cię rwała. * Ty dla ubogich wciąż miałaś * serce i ręce otwarte, * a z przeżyć swoich spisałaś * piękną niejedną nam kartę.
4. Byłaś gorliwą twórczynią * nowej zakonnej reguły, * życia głębszego mistrzynią, * by rozgrzać świat ten nieczuły. * Wspomóż swoimi prośbami * rzesze, co w ślady twe idą, * módl się do Boga za nami, * droga nam święta Brygido!