Filipie, jakże jaśniejesz

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Filipie, jakże jaśniejesz * zaszczytnym blaskiem wezwania * i jak podobnie do Piotra * umiłowałeś Chrystusa!
2. A On cię za to wyróżnił * przez łaskę serca szczególną: * objawił ci tajemnice * swojego w Ojcu istnienia.
3. Nie mniejszą Chrystus miłością * obdarzył ciebie, Jakubie, * nazwany bratem Jezusa * i podwaliną Kościoła.
4. Bo tyś był pierwszym pasterzem * Syjonu nowej owczarni * i dotąd listem natchnionym * pouczasz nas o zbawieniu.
5. Mężowie błogosławieni * i męczennicy Jezusa, * prowadźcie nas aż do nieba * przez dar nadziei i wiary.
6. A kiedy w Ojca mieszkaniach * będziemy trwali na wieki, * niech z wami razem śpiewamy * ku chwale Trójcy Najświętszej. Amen.