O Maryjo, Matko Boga

1. O Maryjo, Matko Boga, * Tyś nadzieja moja droga; * przed Twym tronem nisko padam, * hołd powinny Tobie składam.
Refren: O Maryjo, błagaj Syna, * grzesznych nadziejo jedyna!
2. Sług Twych wiernych usta głoszą, * serca nasze się unoszą, * gdy Cię Matką być uznają, * bo przez Ciebie wszystko mają. Ref.
3. Tyś jest Matką, więc Ci składam * ciało, zmysły i czym władam; * przyjmij serce w podarunku, * a mnie pociesz w mym frasunku. Ref.
4. A gdy koniec życia mego * przyjdzie z ręki Najwyższego, * daj mi pomoc w tym momencie, * abym mógł umierać święcie. Ref.