Wstał Pan Chrystus

1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, * alleluja, alleluja! * Uweselił lud swój mile, * alleluja, alleluja!
2. Nie żałował życia swego, * alleluja, alleluja! * Dla człowieka mizernego, * alleluja, alleluja!
3. Tego dnia wielkanocnego, * alleluja, alleluja! * Chwal każdy Syna Bożego, * alleluja, alleluja!
4. Świętą Trójcę wyznawajmy, * alleluja, alleluja! * Bogu cześć i chwałę dajmy, * alleluja, alleluja!