O Matko miłościwa

1. O Matko miłościwa, * Panno litościwa, * Panno urodziwa, * Maryjo, módl się za nami!
2. Tyś świata podziwienie, * grzesznych wybawienie, * smutnych pocieszenie, * Maryjo, módl się za nami!
3. Nie masz po Bogu w niebie, * pewniejszej, prócz Ciebie, * nadziei w potrzebie, * Maryjo, módl się za nami!
4. Przybądź nam, gdy pomrzemy * i na sąd staniemy, * łaski Twej pragniemy, * Maryjo, módl się za nami!
5. Zjednaj nam zlitowanie, * z Tobą królowanie, * dajże nam to, Panie! * Maryjo, módl się za nami!

1. O Matko miłościwa,
Panno litościwa,
Panno urodziwa.
Marya, módl się za nami!

2. Nasza Orędownico,
Nasza Pośrednico,
Nasza Pomocnico,
Marya, módl się za nami!

3. Tyś świata podziwienie,
Grzesznych wybawienie,
Smutnych pocieszenie,
Marya, módl się za nami!

4. My do ciebie wzdychamy,
I z płaczem wołamy,
Ratunku żądamy,
Marya, módl się za nami!

5. Nie masz po Bogu w niebie
Pewniejszej, krom ciebie
Nadziei w potrzebie,
Marya, módl się za nami!

6. O Dziewico przedzielna,
Z Bogiem nierozdzielna,
W sławie nieśmiertelna,
Marya, módl się za nami!

7. Łaską obfitująca,
W cnotach pływająca,
Gwiazdo pałająca,
Marya, módl się za nami!

8. Przez Twe poczęcie czyste,
I szczęście wieczyste,
Zgotuj nam ojczyste,
Marya, módl się za nami!

9. Przybądź nam, gdy pomrzemy
I na sąd staniemy,
Łaski twej pragniemy,
Marya, módl się za nami!

10. Zjednaj nam zlitowanie,
Z tobą królowanie,
Dajże nam to, Panie,
Marya, módl się za nami!