Co nam nakazuje nasza wiara

Na wejście
1. Co nam nakazuje nasza wiara * jest między innymi i ta Ofiara, * którą Bóg Syn, dla naszych win * na krzyżu sprawował aż do trzech godzin.

Na przygotowanie darów
2. Przyjmij od nas, Panie, te ofiary * chleba oraz wina, jako Twe dary, * niechaj one, przemienione * w Ciało i Krew Twoją, będą wielbione.

Na Komunię Świętą
3. Ten, co był na krzyżu zawieszony, * Ten sam w tej Hostyi jest utajony: * Bóg wcielony, uwiel-biony * i hufcem aniołów swych otoczony.