Ciebie chwalimy, wiekuisty Panie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ciebie chwalimy, wiekuisty Panie, * który nam pomoc dajesz w świętym Janie. * On opiekunem całej czeskiej ziemi, * i Polska też go swym patronem mieni!
2. Kruszyłeś, święty, grzesznych kazaniami * i utwierdzałeś cnót swych przykładami. * Za toś był skazan na rozliczne męki, * któreś niewinnie znosił z króla ręki.
3. Spraw, byśmy cnoty twe naśladowali * i odtąd się już złego, wystrzegali. * Niechaj doznamy opieki od ciebie, * byśmy wychwalać mogli Boga w niebie.