Na ziemi polskiej, bujnej w świętych plony





Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Na ziemi polskiej, bujnej w świętych plony, * z rodziców zacnych, pobożnych zrodzony. * Dziś w szczęściu wiecznym cieszy się Wincenty, * do nieba wzięty, do nieba wzięty.
2. Święty patronie, gdy głosim twe czyny, * twojej do Boga błagamy przyczyny, * by nam dał poznać, w jak wielkiej jest cenie * duszy zbawienie, duszy zbawienie.