Bóg się z Panny narodził

1. Bóg się z Panny narodził, * by ludzi oswobodził.

Refren: Tego dnia wesołego, narodzenia Bożego, * weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.

2. Rozkwitła się lilija, * nieskażona Maryja. Ref.
3. Porodziła nam Syna: * o, wesoła nowina! Ref.
4. Aniołowie śpiewają, * Bogu chwałę oddają. Ref.
5. Pasterze w nocnej dobie * witają Go we żłobie. Ref.
6. Trzej Królowie z darami * śpieszą i z pokłonami. Ref.
7. O ludu chrześcijański, * śpiewaj chwałę w dzień Pański. Ref.