O Jezu, Światło ze Światłości

Śpiewnik Numer
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] 307

1. O Jezu, Światło ze Światłości, * całego świata Zbawicielu! * Racz przyjąć w swojej łaskawości * pochwalne modły Twych czcicieli.
2. Nad słońce jesteś promienistszy, * Twe szaty bielsze są od śniegu. * Tak odsłoniłeś swym najbliższym * przed męką rąbek Bóstwa swego.
3. Głos Twego Ojca Niebieskiego * potwierdził Twe synostwo Boże, * my także z serca ochotnego * swym Królem zwiemy Cię w pokorze.
4. Tyś po to przyszedł na tę ziemię, * by za nas cierpieć w ludzkim ciele. * Teraz na wzór Twój Ty nas przemień, * w żywe Twe członki w Twym Kościele!
5. Śpiewamy Tobie, Jezu, chwałę, * najmilszy Synu Ojca w niebie. * Przez przemienienie Twe wspaniałe * On z Duchem Świętym wsławił Ciebie.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz