O, której berła

1. O, której berła, ląd i morze słucha, * jedyna moja po Bogu otucha! * O Gwiazdo morza, o święta Dziewico! * Nadziei moich niebieska kotwico!
2. Ciebie na pomoc wzywam pełen trwogi, * bo nie wiem jakiej mam się trzymać drogi; * lecz gdy Twe spuścisz na mą łódź promienie, * świecić mi będą nawet nocne cienie.
3. O, jaka ufność w mym się sercu rodzi, * że Cię zwać Matką, zwać się synem godzi; * na groźnych falach szczęśliwie popłynę, * pewien Twej łaski, wśród burzy nie zginę.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz
Dodatek II do Śpiewnika Kościelnego - - - jpg Pobierz