Witaj, ojcze ukochany, co serafów zdobisz chór

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Witaj, ojcze ukochany, * co serafów zdobisz chór! * Ty Jezusa nosisz rany, * tyś świętości dla nas wzór. * Pobłogosław twoje dzieci, * i poprowadź drogą twą, * niech się miłość w nas roznieci, * niech ogarnie mocą swą.
2. Ojcze, niech za twym przykładem * wszystkim dla nas będzie Bóg! * Niech idziemy twoim śladem * wśród wygnańczych ziemi dróg. * W sercu naszym niech nosimy * znamię Jezusowych ran, * ojcze, łaski tej prosimy, * niech nam jej użyczy Pan.
3. Niech w ubóstwie i pokorze * trwamy przez ten ziemski czas, * aż wieczności błysną zorze, * aż Bóg z tobą złączy nas. * O, Franciszku możny w niebie, * u Jezusa, Marii stóp, * twoje dzieci proszą ciebie, * dla nas wszystkich miejsce zrób!