Dziś Chrystus, Król

1. Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały, * wiedzie tryumf okazały. * Ozdobny w ślicznej koronie, * odbiera cześć na Syjonie. * Alleluja, alleluja!
2. Śmierci, gdzież moc teraz twoja? * Kędy twa, szatanie, zbroja? * Naszedł mocniejszy zbrojnego * mocarza i wziął łup jego. * Alleluja, alleluja!
3. Jezu mój, na wieczne lata, * Tyś ozdobą tego świata, * z łaski przypuść nas do swego * zwycięstwa nieśmiertelnego. * Alleluja, alleluja!
4. Chwała wiecznemu Królowi, * Bogu Ojcu i Synowi, * chwała Duchowi Świętemu, * jednemu Bogu naszemu. * Alleluja, alleluja!

1. Dziś Chrystus król wiecznej chwały
Wiedzie tryumf okazały,
Alleluja, alleluja.
Ozdobny w ślicznej koronie,
Odbiera cześć na Syonie,
Alleluja, alleluja.

2. Gdzież teraz, śmierci, moc twoja?
Kędy, twa, szatanie, zbroja?
Alleluja, alleluja.
Naszedł mocniejszy zbrojnego
Mocarza, i wział łup jego,
Alleluja, alleluja.

3. O Jezu! na wieczne lata
Ozdobo całego świata,
Alleluja, alleluja.
Z łaski przypuść nas do swego
Zwycieztwa nieśmiertelnego,
Alleluja, alleluja.

4. Niechaj szatan co chce broi,
Z wiernych nikt się, już nie boi,
Alleluja, alleluja.
Padło piekło z wojski swemi,
A myśmy dziećmi Bożemi,
Alleluja, alleluja.

5. Ztąd na ziemi chwalim Ciebie,
Którego czci pełno w niebie,
Alleluja, alleluja.
Ginie świat, ratuj Swych, Panie,
A daj z nim szczęsne rozstanie,
Alleluja, alleluja.

6. Chwała wiecznemu Królowi,
Bogu Ojcu i Synowi,
Alleluja, alleluja.
Chwała Duchowi świętemu,
Jednemu Bogu naszemu,
Alleluja, alleluja.