Wysławiamy ciebie, Marto

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wysławiamy ciebie, Marto, * któraś zasłużyła sobie, * aby Chrystus wchodził często * w twego domu szczęsne progi.
2. Chętnie tak wielkiego Gościa * otaczałaś staraniami * i o wiele się troszczyłaś, * miłowaniem przynaglona.
3. Gdy z radością karmisz Pana, * brat i siostra twoja mogą * z Jego słowem przyjąć strawę * łaski, która daje życie.
4. Kiedy Pan w przededniu śmierci * namaszczony był przez Marię, * ty złożyłaś Mu z oddaniem * dar posługi twej ostatniej.
5. Wierna służebnico Mistrza, * spraw, niech miłość nas rozpali, * by dla Niego nasze serca * stały się przyjaznym domem.
6. Cześć niech będzie Bogu w Trójcy, * który niech nam w swoim domu * kiedyś da zamieszkać z tobą * i wychwalać Go na wieki. Amen.

1. Wysławiamy ciebie, Marto, któraś zasłużyła sobie, aby Chrystus wchodził często w twego domu szczęsne progi.

2. Chętnie tak wielkiego Gościa otaczałaś staraniami i o wiele się troszczyłaś, miłowaniem przynaglona.

3. Gdy z radością karmisz Pana, brat i siostra twoja mogą, z Jego słowem przyjąć strawę łaski, która daje życie.

4. Kiedy Pan w przededniu śmierci namaszczony był przez Marię, Ty złożyłaś Mu z oddaniem dar posługi twej ostatniej.

5. Wierna służebnico Mistrza, spraw, niech miłość nas rozpali, by dla Niego nasze serca stały się przyjaznym domem.

6. Cześć niech będzie Bogu w Trójcy, który niech nam w swoim domu, kiedyś da zamieszkać z Tobą i wychwalać Go na wieki.