Z pokorą upadamy w proch przed Tobą, Boże

Na wejście
1. Z pokorą upadamy w proch przed Tobą, Boże, * niech nas, gdy Ci śpiewamy, łaska Twa wspomoże. * Przyjmij od nas łaskawie podczas tej ofiary * złożone ku Twej sławie wraz z nią w modłach dary.

Na przygotowanie darów
2. Przyjm, Boże nasz łaskawy, świętą tę Ofiarę, * to wino i chleb prawy, Twej hojności dary; * by w Zbawcy Krew i Ciało cudem przemienione * żywym i zmarłym dało pomoc i ochronę.

Na Komunię Świętą
3. Cud wielki się przed nami, chrześcijanie, staje: * pod chleba postaciami Pan Bóg się nam daje. * Tu Ciało ubóstwione, Krew Jezusa żywa, * na pokarm i obronę wiernych dusz przybywa.