Pan, mój Wódz i Pasterz mój

Refren: Pan mój, Wódz i Pasterz mój, * o, jak szczęśliwy mój los.
1. Gdy mnie Pan jako Pasterz prowadzi, * wszystko mam, czego chcę; * w bujnej trawie mi paść się pozwala, * na zieloną wiedzie ruń, * do ożywczej prowadzi krynicy, * bym spoczął i pokrzepił siły. Ref.
2. On mnie wiedzie ścieżkami prostymi, * o mnie troszczy się sam. * Choćbyś wiódł mnie doliną ponurą, * nie ogarnie mnie lęk, * bo nic złego mnie spotkać nie może, * gdy czuwasz, Panie, nade mną. Ref.
3. Twoja laska pasterska mnie broni, * idę ufny w Twą moc, * Ty zastawiasz mi ucztę wspaniałą, * że zazdrości mi wróg. * Wonnościami namaszczasz mi skronie, * a kielich mój jest przeobfity. Ref.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz