Zawitaj, Ukrzyżowany

1. Zawitaj, Ukrzyżowany, * Jezu Chryste przez Twe rany, * Królu na niebie, * prosimy Ciebie, * ratuj nas w każdej potrzebie.
2. Zawitaj, Ukrzyżowany, * całujem Twe święte rany; * przebite ręce, * nogi w Twej męce, * miejcież nas w swojej opiece.
3. Zawitaj, Ukrzyżowany, * biczmi srodze skatowany; * zorane boki, * krwawe potoki, * wynieścież nas nad obłoki.
4. Zawitaj, Ukrzyżowany, * cierniem ukoronowany; * w takiej koronie, * zbolałe skronie, * miejcież nas w swojej obronie.
5. Zawitaj, Ukrzyżowany, * ciężkim krzyżem zmordowany; * rano w ramieniu, * z niej krwi strumieniu, * podźwignij nas ku zbawieniu.
6. Zawitaj, Ukrzyżowany, * w twarz pobity i zeplwany; * o święte lice, * łez, krwi krynice, * zwróćcież na nas swe źrenice!
7. Zawitaj, Ukrzyżowany, * włócznią na sercu stargany; * piersi, wnętrzności * pełne gorzkości, * miejcież nas w swojej litości.
8. Zawitaj, Ukrzyżowany, * w duszy srodze zatroskany; * smutki i żale, * w serca upale * wnieścież nas ku Jego chwale.
9. Zawitaj, Ukrzyżowany, * w Bóstwie swym sponiewierany; * we czci i chwale * zniszczony wcale, * zbaw nas na swym trybunale.
10. Zawitaj, Ukrzyżowany, * niewinnie zamordowany; * bądź, konający, * na nas pomnący, * raj łotrowi darujący.
11. Przez Twoje gorzkie skonanie * litościwy bądź nam, Panie; * w ostatnim zgonie * miej nas w obronie, * postaw nas po prawej stronie.
12. O Jezu, miłości zdroju, * wzdycham do Twego pokoju! * Za grzechy płaczę, * sercem Cię raczę, * krzyżem Twoim głowę znaczę.

1. Zawitaj, Ukrzyżowany!
Jezu Chryste, przez twe rany,
Królu na niebie, prosimy Ciebie,
Ratuj nas w każdej potrzebie.

2. Zawitaj, Ukrzyżowany!
Całujem Twe święte rany;
Przebite ręce, nogi w tej męce,
Miejcież nas w swojej opiece.

3. Zawitaj, Ukrzyżowany!
Biczmi srodze skatowany:
Zorane boki, krwawe potoki,
Wynieścież nas nad obłoki.

4. Zawitaj, Ukrzyżowany!
Cierniem ukoronowany;
W takiej koronie, zbolałe skronie,
Miejcież nas w swojej obronie.

5. Zawitaj, Ukrzyżowany!
W przód pod krzyżem zmocowany;
Rano w ramieniu, z niej krwi strumieniu,
Podźwignij nas ku zbawieniu.

6. Zawitaj, Ukrzyżowany!
Na sercu włócznią stargany;
Piersi, wnętrzności, pełne gorżkości,
Miejcież nas w swojej litości.

7. Zawitaj, Ukrzyżowany!
Na duszy srodze stroskany;
Smutki i żale, w sercu upale,
Wynieścież nas ku swej chwale.

8. Zawitaj, Ukrzyżowany!
W ubóstwie sponiewierany;
We czci i chwale zniszczony wcale,
Zbaw nas na Twym trybunale.

9. Zawitaj, Ukrzyżowany!
Niewinnie zamordowany;
Bądź, konający, na nas pomnący,
Raj łotrowi darujący.

10. Przez Twoje gorzkie skonanie
Litościwy bądź nam, Panie,
W ostatnim zgonie miej nas w obronie,
Na prawej postaw nas stronie.

11. O Jezu, miłości moja,
Do Twego wzdycham pokoju;
Za grzechy płaczę, sercem Cię raczę,
Krzyżem Twoim głowę znaczę. Amen.