Światło na oświecenie pogan

Antyfona: Światło na oświecenie pogan * i chwałę ludu Twego, Izraela.

1. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju * według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Ant.
2. Chwała Ojcu i Synowi,* i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen. Ant.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz