Tadeuszu, nasz Patronie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Tadeuszu, nasz patronie, * miej nas zawsze w swej obronie. * = Nie gardź naszymi prośbami, * ale wstawiaj się za nami.
2. Przed Jezusa świętym tronem, * nasze sprawy wesprzyj słowem. * = Bo ty bliski jesteś Jemu * i możesz pomóc każdemu.