Przy obchodzie Narodzenia Twego

Na wejście
1. Przy obchodzie ………………/***/ Twego, * o Maryjo, czysta Dziewico, * Kościół pośród pie-nia wesołego, * czci Twą pamięć, Boga Rodzico! * I Ofiarę Bogu dziś zanosi, * pomny zasług o zba-wienie prosi, * a przejęty wielką radością, * pokłon daje z uczciwością.
2. Bądź po wszystkie wieki pozdrowiona, * o Ma-ryjo, Panno jedyna, * iż przez Syna Twego przy-niesiona * światu boska z niebios nowina, * której zawsze chętnie wysłuchamy, * a co uczy, wiernie wypełnimy, * bo ten tylko nieba dostanie, * kto jej pełni nauczanie.

Na przygotowanie darów
3. Przyjmij, Ojcze, ten dar chleba, wina, * z rąk kapłana w Kościele nowym, * jakoś przyjął z rąk Maryi Syna * niegdyś w starym, Salomonowym; * wszak ofiarę Tenże sam sprawuje, * Ten się za nas Tobie ofiaruje, * Ten ołtarzem, Ten jest kapłanem, * Ten ofiarą, Bogiem, Panem.

Na Komunię Świętą
4. O, jak wielka miłość Twoja, Panie! * Nie dość, że się człowiekiem stałeś, * nie dość żeś na siebie wziął karanie, * lecz się jeszcze na pokarm dałeś; * któżby Cię śmiał brać na pożywanie, * gdyby nie Twe groź-ne przykazanie. * Spraw to, gdy nas wzywasz do siebie, * godnie niech przyjmujemy Ciebie.

/***/ Narodzenia Twego (8 września) – Zwiastowania Twego (25 marca) – Nawie-dzenia Twego (31 maja) – Wniebowzięcia Twego (15 sierpnia) – Poczęcia Twojego (8 grudnia) – Szkaplerza Świętego (16 lipca) – Różańca Świętego (7 października) – Dzisiaj święta Twego.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Śpiewnik kościelny [wyd. XLI] - - - txt Pobierz
Dodatek II do Śpiewnika Kościelnego - - - jpg Pobierz