Błogi czas nam teraz świeci

1. Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu kochany, * miesiąc czerwiec, co miesiącem Serca Twego zwany; * o, niech dojdzie głos nasz Ciebie! * Niechaj Serce Twoje w niebie, przyjmie cześć, * którą grzeszni lecz skruszeni, u nóg Twoich ukorzeni, chcemy nieść.
2. Przyjm łaskawie od sług Twoich, o najsłodszy Panie, * przyjmij ku czci Serca swego to nasze śpiewanie; * schyl swe Serce ku tej ziemi, * miłosierdziem nad grzesznymi błysnąć chciej * i obfite łaski zdroje na te biedne sługi Twoje, Panie, zlej.
3. Twoje Serce miłosierne niech smutnych pocieszy, * a upadłych niech podźwignie, występnych rozgrzeszy; * niechaj słońce Twej miłości * spali wszystkie nasze złości, Jezu daj, * niechaj Serce Twe kochamy, przez to Serce otrzymamy niebios kraj.