Bogurodzica

1. Bogurodzica Dziewica, * Bogiem sławiena Maryja! * U Twego Syna, Gospodzina, * Matko zwolena, Maryja. * Ziści nam, spuści nam! * Kyrie, eleison.
2. Twego dziela Chrzciciela, Bożycze, * usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, * słysz modlitwę, jąż nosimy. * A dać raczy, Jegoż prosimy: * a na świecie zbożny pobyt, * po żywocie rajski przebyt! * Kyrie, eleison.

Boga Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Marya, U twego Syna Hospodyna Matko zwolena Marya, Ziści nam spust winam, Kyrie elejson.

Twego dzieła krzyżowa dla Bożycze Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze, słysz modlitwę, którą zanosimy, to dać raczy oco prosimy: Daj na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie elejson.

Narodził się dla nas Syn Boży, w to wierzaj człowiecze zbożny, iż przez trud Bóg swój lud odjął dja błu z straży, Przydał nam zdrowia wiecznego.
Starostę skował piekielnego, śmierć podjął, wspomionął człowieka pierwszego. Jeszcze trudy cier piał bezmierne, jeszcze był nie przyśpiał za wierne: aże sam Bóg zmartwychwstał.
Adamie ty Boży kmieciu, ty siedzisz u Boga w wiecu, domieść nas swe dzieci, gdzie królują Anieli,

Tam radość, tam miłość, Tam widzenie Twórca Anielskie bez końca, tu się nam zjawiło djable potępienie.
Ni srebrem, ni złotem, nas djabłu odkupił, mocą swą zastąpił, dla ciebie człowiecze dał Bóg przekłóć sobie Bok, ręce, nodze obie, Krew święta szła z boku na zbawienie tobie.
Wierzże w to człowiecze, iż Jezus Chryst prawy, Cierpiał za nas rany, Swą świętą Krew przelał za nas Chrześciany, O duszy o grzesznej sam Bóg pieczą ima, djabłu ją odejma, gdzie to sam króluje, tam ją ksobie przyjmuje.
Już nam czas, godzina grzechów się kajaci, Bogu chwałę daci ze wszemi siłami Boga miłowaci.
Marya Dziewica prosi Syna swego, Króla niebieskiego, Aby nas uchował ode wszego złego.
Wszyscy święci proście, nas grzesznych wspomożcie, Byśmy z wami przebyli, Jezu Chrysta chwalili.
Tegoż nas domieści Jezu Chryste miły, byśmy z tobą byli, gdzie się nam radują już niebieskie siły, Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen tako Bóg daj, byśmy wszyscy poszli w Raj, gdzie królują Anieli.